ADSL Internet - Internet & Hosting

adsl internet - internet hosting NetLogic ICT Solutions
 

ADSL Internet - Internet & Hosting

Šta je ADSL pristup?
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je širokopojasna komunikacijska tehnologija za pristup internetu velikom brzinom korištenjem postojeće telefonske linije. ADSL omogućava na istoj liniji prenos govora i podataka.ADSL je "nesimetričan" u smislu da je brzina preuzimanja sadržaja s mreže prema korisniku (download) veća u odnosu na brzinu slanja sadržaja od korisnika prema mreži (upload).Ovaj koncept osmišljen je upravo iz razloga što je potreba korisnika za preuzimanjem sadržaja sa interneta neuporedivo veća od potrebe za slanjem sadržaja.

Šta nudi ADSL usluga?
Istovremeni prenos podataka i govora kroz jednu telefonsku liniju, dok ste na internetu, Vaša telefonska linija je slobodna za pozive i stalni pristup internetu (nije potrebno čekati uspostavljanje veze, ne morate birati modemske ulaze, nema signala zauzeća.

Kako se naplaćuje korištenje usluge?
Za ADSL pakete s neograničenim prometom (FLAT paketi) naplaćuje se samo pretplata. Ostvareni protok korisnik može u svakom trenutku proveriti u Korisničkoj zoni na Pregledu protoka za ADSL korisnike.

Kako proveriti tehničke mogućnosti za uvođenje ADSL-a ?
Da biste proverili tehničke mogućnosti za uspostavu ADSL-a pošaljite broj Vašeg fiksnog telefona na E-mail office@netlogic.rs ili nam se obratite putem kontakt stranice.
 

CENOVNIK ZA FIZIČKA LICA:

Paket CENA
  Internet ADSL 5/1 Mbps     1.450,00
Internet ADSL 10/1 Mbps 1.749,00
Internet ADSL 20/1 Mbps 2.699,00


Cene su sa uračunatim PDV-om.
Svi paketi su bez merenja protoka, tzv. FLAT-RATE.
Svaki korisnik dobija javnu dinamičku IP adresu.
Doplata za wireless ruter u paketu 5/1 je 1000 dinara, u ostalim paketima je besplatno korišćenje wifi rutera.
Doplata za statičku IP adresu je 500 dinara/mesečno.
Ugovorna obaveza je najmanje 12 meseci.
Prikazane brzine su maksimalne moguće.

 

CENOVNIK ZA PRAVNA LICA:

Paket CENA
  Internet ADSL 5/1 Mbps     2.500,00
Internet ADSL 10/1 Mbps 3.600,00
Internet ADSL 20/1 Mbps 4.500,00

 

Cene su bez PDV-a.
Svi paketi su bez merenja protoka, tzv. FLAT-RATE.
Uz svaki paket se dobija jedna statička javna IP adresa, uz mogućnost dobijanja i više adresa.
Prikazane brzine su maksimalne moguće.

 

Ostale usluge

wireless internet NetLogic ICT Solutions

Wireless internet

Bežicni internet
Bezicni internet je sistem projektovan sa ciljem povezivanja klijenata putem ultra brzog bezicnog linka, putem radio veze...

detaljnije

vpn usluge NetLogic ICT Solutions

VPN Usluge

VPN (Virtuelna Privatna Mreža) omogućava povezivanje udaljenih lokacija:

filijala, ekspozitura, kancelarija, firmi i kompanija, u jedinstvenu mrežu preko naših uređaja. Naime, Vaše lokacije mogu biti povezane međusobno kao da se nalaze u...

detaljnije

stalne veze NetLogic ICT Solutions

Stalne veze

Šta dobijate upotrebom stalnih veza?

  • Zadovoljenje potrebe za korišćenjem stalne veze za prenos različitih vrsta informacija (prenos podataka, telefonskih saopštenja, telegrafskih poruka, tele-foto...
detaljnije

shared hosting NetLogic ICT Solutions

Shared Hosting

Zašto da se odlučite za NetLogic hosting?
Zbog čega se NetLogic razlikuje od drugih?
Kvalitet, Brzina, Pouzdanost?

Prvo pitanje koje budući korisnik postavlja jeste odabir web hosting provajdera u skladu sa svojim potrebama,

detaljnije

vps hosting NetLogic ICT Solutions

VPS Hosting

Virtuelni Privatni Serveri - Virtual Private Servers

Za razliku od deljenog tj. shared hostinga kod virtualnog namenskog servera korisnik ima zagarantovane resurse u okviru svog virtualnog servera...

detaljnije