IT revizija - ICT inženjering & održavanje

it revizija - ict inženjering održavanje NetLogic ICT Solutions
 

IT revizija - ICT inženjering & održavanje

Korporativno upravljanje informacionim tehnologijama i revizija informacionih sistema se nameće kao imperativ uspešnog poslovanja. Da bi se poboljšalo upravljanje ICT u skladu sa regulatornim zahtevima, organizacije koriste okvire najbolje prakse da bi olakšale rad. Jedan od ovih okvira za upravljanje i reviziju informacionih sistema je ITIL, koji daje uputstva o tome šta može biti urađeno u jednoj organizaciji u pogledu kontrole, aktivnosti, merenja i dokumentacije procesa i poslovanja, kojeg se pridržava i NetLogic.

Naš tim ima dugogodišnje iskustvo u obavljanju poslova IT kontrole i revizije, upravljanja sigurnošću informacija i upravljanja informacionim sistemima. NetLogic Vam može pružiti potpuni spektar usluga IT revizije i konsultantskih usluga koje se odnose na upravljanje informacionim sistemima, uključujući:

  • Internu i eksternu reviziju informacionog sistema
  • Dubinsku reviziju pojedinih delova informacionog sistema i upravljačkih segmenata
  • Procenu ranjivosti informacionog sistema
  • Dokumentovanje procesa i uloga u informacionom sistemu
  • Upravljanje projektima i procena projektnih rizika
  • Pomoć kod usklađivanja sa IT regulativom
  • Edukaciju i podizanje svesti o ICT

NetLogic pruža vrhunske usluge revizije nezavisno, objektivno, sa razumevanjem i sa fokusom na klijenta i njegove potrebe.

Za sve informacije obratite sa na mail office@netlogic.rs ili na telefon 0117155555

Ostale usluge

it inženjering NetLogic ICT Solutions

IT inženjering

Naše usluge inženjeringa stoje vam na raspolaganju bilo za kreiranje ili unapređenje postojećeg sistema.
Zajedno sa uslugama konsaltinga i održavanja nudimo celokopnu brigu o vašem ICT sistemu. detaljnije

održavanje it sistema NetLogic ICT Solutions

Održavanje IT sistema

Naše usluge održavanja IT sistema podrazumevaju primenu ITIL standarda, kao i korišćenje najsavremenih softverskih alata za monitoring svakog pojedinačnog segmenta mrežne infrastructure, a sve u cilju što dostižnijeg 24×7 rada celokupnog sistema. detaljnije

podrška korisnicima NetLogic ICT Solutions

Podrška korisnicima

U okviru podrške korisnicima, standardno nudimo daljinsku podršku kao i neograničen broj dolazaka na lice mesta za probleme koji ne mogu biti daljinski rešeni. detaljnije

disaster recovery rešenja NetLogic ICT Solutions

Disaster recovery rešenja

Disaster recovery rešenja su sve češća u IT strategijama bilo kog preduzeća, kao osnov za Business Continuity Plan.

Kroz naše usluge Vam možemo pomoći da plan ostvarite kroz Virtualizaciju postojeće infrastrukture i uštedu finansijskih sredstava. detaljnije

ostale usluge NetLogic ICT Solutions

Ostale usluge

Pored navedenih usluga NetLogic tim je u mogućnosti da Vam ponudi široku lepezu raznih ICT usluga.
NetLogic koristi najsavremenije i svetski priznate sisteme i uređaje renomiranih svetskih proizvođača. detaljnije