Stalne veze - Internet & Hosting

stalne veze - internet hosting NetLogic ICT Solutions
 

Stalne veze - Internet & Hosting

Šta dobijate upotrebom stalnih veza?

  • Zadovoljenje potrebe za korišćenjem stalne veze za prenos različitih vrsta informacija (prenos podataka, telefonskih saopštenja, telegrafskih poruka, tele-foto, video signala govora i drugo)
  • Obezbeđenje stalnih veza između dva ili više krajnjih pretplatničkih uređaja. Brzina prenosa iznajmljenim telekomunikacionim vodom zavisi od ugovorenog kapaciteta iznajmljene linije. Standardne brzine variraju od 64 kb/s do 622 Mbit/s
  • Ovakva veza može da bude unutar Srbije ili sa odredištem u drugoj državi.

Najčešća primena stalnih veza je u povezivanju korisničke terminalne opreme u konfiguraciji „tačka-tačka“. Zakupom telekomunikacionog voda uspostavlja se veza kvalitetom prilagođena korisnikovim potrebama.

Ovakav vid veze podrazumeva i 24x7 praćenje konekcija od strane našeg NOC-a.

Za cene i uslove pozovite kontakt centar na telefon 0117155555 ili pošaljite mail na office@netlogic.rs

Ostale usluge

adsl internet NetLogic ICT Solutions

ADSL Internet

Šta je ADSL pristup?
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je širokopojasna komunikacijska tehnologija za pristup internetu velikom brzinom korištenjem postojeće telefonske linije. ADSL omogućava na istoj liniji prenos govora i podataka.ADSL je

detaljnije

wireless internet NetLogic ICT Solutions

Wireless internet

Bežicni internet
Bezicni internet je sistem projektovan sa ciljem povezivanja klijenata putem ultra brzog bezicnog linka, putem radio veze...

detaljnije

vpn usluge NetLogic ICT Solutions

VPN Usluge

VPN (Virtuelna Privatna Mreža) omogućava povezivanje udaljenih lokacija:

filijala, ekspozitura, kancelarija, firmi i kompanija, u jedinstvenu mrežu preko naših uređaja. Naime, Vaše lokacije mogu biti povezane međusobno kao da se nalaze u...

detaljnije

shared hosting NetLogic ICT Solutions

Shared Hosting

Zašto da se odlučite za NetLogic hosting?
Zbog čega se NetLogic razlikuje od drugih?
Kvalitet, Brzina, Pouzdanost?

Prvo pitanje koje budući korisnik postavlja jeste odabir web hosting provajdera u skladu sa svojim potrebama,

detaljnije

vps hosting NetLogic ICT Solutions

VPS Hosting

Virtuelni Privatni Serveri - Virtual Private Servers

Za razliku od deljenog tj. shared hostinga kod virtualnog namenskog servera korisnik ima zagarantovane resurse u okviru svog virtualnog servera...

detaljnije