VPN Usluge - Internet & Hosting

vpn usluge - internet hosting NetLogic ICT Solutions
 

VPN Usluge - Internet & Hosting

VPN (Virtuelna Privatna Mreža) omogućava povezivanje udaljenih lokacija:
filijala, ekspozitura, kancelarija, firmi i kompanija, u jedinstvenu mrežu preko naših uređaja. Naime, Vaše lokacije mogu biti povezane međusobno kao da se nalaze u istoj zgradi ili prostoriji, iako su fizički udaljene kilometrima. Naši klijenti koji koriste ovu uslugu najčešće povezuju magacine i predstavništva van grada sa centralnom lokacijom u gradu. Ovaj način povezivanja pruža visok stepen zaštite podataka jer se ostvaruje preko šifrovanog tunela.

Za poslovne korisnike koji žele da povežu udaljene lokacije firmi na raspolaganju su brzine do 50Mbit/sec. Korisnici pored ove usluge mogu koristiti i usluge pristupa internetu na ovim lokacijama bez potrebe uvođenja dodatnog priključka.

Ostale usluge

adsl internet NetLogic ICT Solutions

ADSL Internet

Šta je ADSL pristup?
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je širokopojasna komunikacijska tehnologija za pristup internetu velikom brzinom korištenjem postojeće telefonske linije. ADSL omogućava na istoj liniji prenos govora i podataka.ADSL je

detaljnije

wireless internet NetLogic ICT Solutions

Wireless internet

Bežicni internet
Bezicni internet je sistem projektovan sa ciljem povezivanja klijenata putem ultra brzog bezicnog linka, putem radio veze...

detaljnije

stalne veze NetLogic ICT Solutions

Stalne veze

Šta dobijate upotrebom stalnih veza?

  • Zadovoljenje potrebe za korišćenjem stalne veze za prenos različitih vrsta informacija (prenos podataka, telefonskih saopštenja, telegrafskih poruka, tele-foto...
detaljnije

shared hosting NetLogic ICT Solutions

Shared Hosting

Zašto da se odlučite za NetLogic hosting?
Zbog čega se NetLogic razlikuje od drugih?
Kvalitet, Brzina, Pouzdanost?

Prvo pitanje koje budući korisnik postavlja jeste odabir web hosting provajdera u skladu sa svojim potrebama,

detaljnije

vps hosting NetLogic ICT Solutions

VPS Hosting

Virtuelni Privatni Serveri - Virtual Private Servers

Za razliku od deljenog tj. shared hostinga kod virtualnog namenskog servera korisnik ima zagarantovane resurse u okviru svog virtualnog servera...

detaljnije